Sesiune stiintifica 2019

Ingineria materialelor / Electromecanică

Președinte:

Prof. univ. dr. ing. Adrian CÎRCIUMARU

Membri:

Șl. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ
Șl. dr. Vasile BRIA
Șl. dr. ing. Carmelia DRAGOMIR-BĂLĂNICĂ

Secretar:

Șl. dr. Alina CEOROMILA

Industria alimentelor/ Piscicultură și acvacultură

Președinte:

Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI

Membri:

Conf. dr. ing. Maricica STOICA
Șl. dr. biolog Cecilia ȘERBAN
Șl. dr. biolog Claudia UNGUREANU

Secretar:

Drd. ing. Mihaela GOROVEI

Filologie/Comunicare

Președinte:

Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA

Membri:

Conf. univ. dr. Ionel APOSTOLATU
Lector univ. dr. Mihaela IFRIM
As. univ. drd. Gabriela DEBITA

Secretar:

Lector univ. dr. Oana GHEORGHIU

Economie

Președinte:

Prof. univ. dr. Silvius STANCIU

Membri:

Prof. univ. dr. Adrian Gheorghe Zugravu
Conf. univ. dr. Rodica PRIPOAIE
Lector univ. dr. Ramona CĂLINICĂ

Secretar:

Lector univ. dr. Alina Florentina SĂRACU

Istorie/Filozofie

Președinte:

Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ

Membri:

Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
Prof. univ. dr. George ENACHE
Prof. univ. dr. Anișoara POPA

Secretar:

Conf. univ. dr. Carmen ALEXANDRACHE

COMITETE

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN
Prof. univ. dr. ing. Adrian CÎRCIUMARU
Prof. univ. dr. ing. ec. Silvius STANCIU
Conf. dr. ing. Cezar-Ionuț BICHESCU
Conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU
Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
Șl. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. univ. dr. fiz. Adrian CÎRCIUMARU
Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
Conf. dr. ing. Maricica STOICA
Șl. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ
Șl. dr. biolog Claudia UNGUREANU
Șl. dr. fiz. Alina CEOROMILA
Șl. dr. ing. Carmelia DRAGOMIR-BĂLĂNICĂ
Drd. ing. Mihaela GOROVEI

INSTRUCȚIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

Lucrarea se va redacta în limba română (cu diacritice). Numărul de pagini este minim 4, iar cel maxim este 6, format A4 cu setarea paginilor: stânga 25 mm, dreapta 25mm, sus 25 mm, jos 25 mm.

Titlul lucrării: Times New Roman 16, bold, majuscule, centrat, la un rând.

NUME, prenume autor(i): Times New Roman 12, centrat, majuscule, la două 1,5 rânduri față de titlul lucrării.

Denumirea instituției: Times New Roman 10, normal, majuscule, la un rând față de numele cadrului didactic coordonator.

Rezumatul: Times New Roman 10, Italic, la un rând față de denumirea instituției, spațiere la rând, o coloană cu margini reduse cu 2 cm în stânga și 2 cm în dreapta, Justify. Rezumatul va conține minim 6, respectiv 12 rânduri.

Cuvinte cheie: Times New Roman 10, Italic, 2 până la 10 cuvinte cheie.

Conținutul lucrării: La două rânduri de rezumat, redactat cu Times New Roman 12, Justify, la un rând. Capitolele și subcapitolele vor fi numerotate și scrise cu Times New Roman 12, bold, centrat. Desenele, tabelele, formulele și graficele vor fi numerotate consecutiv începând de la 1 și centrate pe pagină și vor fi editate în editorul de ecuații.

Bibliografie: Toate referințele vof fi citate în text prin numere între paranteze pătrate. Times New Roman 10, în ordine alfabetică, la sfârșitul lucrării (Nume autor, Titlul lucrării, Editura, Anul apariției, etc).

TERMENE LIMITĂ

25 Aprilie 2019 – data limită pentru înscrierea candidaților de către coordonatori, prin transmiterea, titlurilor și autorilor lucrării/lucrărilor pe adresa de e-mail a conferinței sesiune.studenteasca2018@gmail.com.

01 Iulie 2019 – data limită pentru transmiterea lucrărilor în extenso (studenții vor transmite lucrările secretarilor de comisie).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram