CALENDARUL ADMITERII 2019

8-9-10 iulie la COMRAT (Direcția de Învățământ din Comrat)

11-12-13 iulie la TARACLIA (Universitatea „Grigore Țamblac” din Taraclia)

Acte necesare pentru admitere la AN PREGĂTITOR

 1. fişa de înscriere;
 2. diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă, tradusă în limba româna sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
 3. foaia matricolă privind studiile liceale, tradusă în limba româna sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
 4. foile matricole – copii şi traduceri legalizate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
 5. copie legalizată a certificatului de naștere, tradusă în limba româna sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
 6. adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 7. copie după paşaport extern – primele trei pagini, valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului;
 8. copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil
 9. 3 fotografii ¾.

Acte necesare pentru admitere la studii de LICENȚĂ

 1. diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire 11 clase – copie legalizată; dacă diploma de bacalaureat este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată. Dacă media de la bacalaureat este prezentată în forma de la 1-5, instituția de învățământ absolvită va face conversia în sistemul 1-10 și va elibera certificat;
 2. foaie matricolă / dosar personal pentru studii liceale; dacă foaia matricolă este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată. Dacă media de la licență este prezentată în forma de la 1-5, instituția de învățământ absolvită va face conversia în sistemul 1-10 și va elibera certificat;
 3. certificat de naștere – copie simplă; dacă certificatul de naștere este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată;
 4. certificat de căsătorie – copie simplă; dacă certificatul de căsătorie este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată;
 5. copie simplă după buletinul de identitate / pașaportul intern (Republica Moldova), inclusiv Anexa (domiciliul), copie după pașaportul intern (Ucraina);
 6. 2 copii simple ale primei pagini a pașaportului extern – pagina cu fotografia;
 7. 2 fotografii ¾;
 8. declarație privind apartenența la identitatea culturală română (se va complete la înscriere).

Acte necesare pentru admitere la studii de MASTERAT

 1. diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire 11 clase – copie legalizată; dacă diploma de bacalaureat este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată; dacă media de la bacalaureat este prezentată în forma de la 1-5, instituția de învățământ absolvită va face conversia în sistemul 1-10 și va elibera certificat;
 2. foaie matricolă / dosar personal pentru studii liceale; dacă foaia matricolă este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată; dacă media de la licență este prezentată în forma de la 1-5, instituția de învățământ absolvită va face conversia în sistemul 1-10 și va elibera certificat;
 3. diplomă de licență; dacă diploma de licență este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată; acă media de la licență este prezentată în forma de la 1-5, instituția de învățământ absolvită va face conversia în sistemul 1-10 și va elibera certificat;
 4. foaie matricolă pentru studiile de licență; dacă foaia matricolă este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată;
 5. certificat de naștere – copie simplă; dacă certificatul de naștere este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată;
 6. certificat de căsătorie – copie simplă; dacă certificatul de căsătorie este în limba rusă sau în română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată;
 7. copie simplă după buletinul de identitate / pașaportul intern (Republica Moldova), inclusiv Anexa (domiciliul), copie după pașaportul intern (Ucraina);
 8. 2 copii simple ale primei pagini a pașaportului extern – pagina cu fotografia;
 9. 2 fotografii ¾;
 10. declarație privind apartenența la identitatea culturală română (se va complete la înscriere).

Toate documentele vor fi prezentate într-o mapă pentru hârtie (care se poate lega) și vor fi așezate în ordinea specificată în listă.

***Pentru alte facultăți și programe de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, consultați http://www.admitere.ugal.ro/site/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram