CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL

29 iunie 2019

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ A UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Vă invită să participați la
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL
26-27 septembrie 2019

Loc de desfășurare: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Strada Ion Creangă 1, Chișinău 2069, Republica Moldova

Invitatie conferinta septembrie RO

Invitație conferință septembrie EN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram