Curs de didactica limbii române ca limbă străină

PROGRAM DE EFICIENTIZARE A PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOLILE DIN UTA GĂGĂUZIA ŞI DIN RAIONUL TARACLIA, REPUBLICA MOLDOVA.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

împreună cu

Direcția Generală de Învățământ UTA Găgăuzia
şi
Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Taraclia

Proiectul are ca obiectiv general încurajarea şi sprijinirea utilizării limbii române ca limbă de educaţie şi limbă de comunicare curentă în UTA Găgăuzia şi în raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin înființarea de clase pilot cu predare în limba română și oferirea unui program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţile de învăţământ (preşcolar şi primar) aflate în raza acestor entităţi administrativ-teritoriale. Proiectul nostru urmăreşte, implicit, să contribuie la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lingvistice şi culturale a românilor din UTAG şi din raionul Taraclia, precum şi a persoanelor aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, în conformitate cu standardele şi politicile europene şi internaţionale în materie.

Prin acest proiect educaţional ne propunem implementarea de noi strategii didactice pentru optimizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, îmbunătățirea calității și creşterea performanţei actului educativ în şcolile cu predare a limbii române (şi în limba română) din aceste unităţi administrative. Pe termen lung, se aşteaptă creşterea interesului elevilor faţă de utilizarea, la parametri de performanţă, a limbii române în comunicarea curentă, printr-o conştientizare a rolului său important ca limbă „de stat”, oficială, în administraţia locală şi naţională, prin „descoperirea” raţiunilor practice de utilizare a românei în spaţiul public, ca şi prin recunoaşterea avantajelor pe care le prezintă cunoaşterea limbii române ca limbă „europeană”

Membrii proiectului:

 

  • Ionel Apostolatu, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Gina Aurora Necula, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Angela Popovici, Lect. dr., Consultant în Ministerul Educației al Republicii Moldova
  • Elena Platon, Conf. dr. Director Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană
  • Carmen Alexandrache, Lect. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Liliana Scîntei, profesor pentru învățământul primar, delegat ISJ Galați
  • Andreea Elena Sbîngu, profesor pentru învățământul preșcolar, delegat ISJ.
finantare
curs de didactica limbii romane ca limba straina
curs de didactica limbii romane ca limba straina
curs de didactica limbii romane ca limba straina
curs de didactica limbii romane ca limba straina

Predarea-învățarea integrată a conținutului și a limbii române ca limbă străină în cadrul disciplinelor socio-umane

Acest curs de formare continuă cu durata de 120 de ore, la finalul cărora absolventul primește 10 credite, se adresează cadrelor didactice specializate în predarea disciplinelor socio-umane și urmărește formarea competențelor acestora în vederea integrării limbii române ca limbă străină în predarea conținuturilor de specialitate. Cursul oferă mijloacele necesare obținerii de competențe de comunicare în limba română, dar și instrumente didactice și informatice moderne pentru predarea integrată.

Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina
Predarea-invatarea integrata a continutului si a limbii romane ca limba straina

Limbă, cultură și civilizație românească

Curs de formare continuă cu durata de 30 de ore și 3 credite, cursul se adresează vorbitorilor independenți de limbă română ca limbă străină interesați de aprofundarea elementelor de cultură și mental colectiv din spațiul românesc, oferind o perspectivă care combină aspectele normative ale uzului limbii române cu elemente de geografie culturală, istorie și spiritualitate românească.

limba, cultura si civilizatie romaneasca
limba, cultura si civilizatie romaneasca
limba, cultura si civilizatie romaneasca
limba, cultura si civilizatie romaneasca
limba, cultura si civilizatie romaneasca
limba, cultura si civilizatie romaneasca
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram