PROGRAM DE INTERNAȚIONALIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA ȘI UCRAINA. MOBILITĂȚI ACADEMICE

29 noiembrie 2019

Prin proiectul PROGRAM DE INTERNAȚIONALIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA ȘI UCRAINA. MOBILITĂȚI ACADEMICE, în valoare de 35.858 lei, depus și câștigat în cadrul programului de finanțare al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, competiția 2019, am continuat demersul început în Ucraina la nivel de schimb inter universitar, cu scopul de a contribui la internaționalizarea cercetării transfrontaliere și la integrarea europeană a viitorilor cercetători, dar și la (re)integrarea în comunitatea lingvistică și culturală a etnicilor români.
Proiectul a fost structurat astfel:
1. Mobilitate academică – cadrele didactice Conf. dr. Alexandrache Carmen și Conf. dr. Ionel Apostolatu de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au susținut o serie de cursuri de varietate lingvistică a limbii române și de gramatică normativă a limbii române contemporane la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina, în perioada 12-23 noiembrie 2019.
2. Curs de toponimie și onomastică și istoria limbii române pentru studenții Universității Umaniste de Stat din Ismail, au fost susținute la Galați în perioada 19-24 noiembrie 2019 de către Conf. dr. Gina Aurora Necula și Lect. dr. Alexandra Toma.
Prin acest program de formare s-a urmărit perfecționarea pregătirii de specialitate în domeniul predării limbii române ca limbă nematernă /străină a 54 de studenți din Ismail, Ucraina. De asemenea, s-a intenționat ca studenții participanți la proiect să deprindă practici moderne de utilizare și predare a limbii române fără a face apel la limba suport (limba rusă) în procesul instructiv-educativ.

Director de proiect
Ș.L. dr. ing. Mariana Carmelia Dragomir Bălănică,

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram