Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova

Proiect finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în perioada iunie –decembrie 2018

Responsabil de proiect:
Gina Aurora Necula, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Formatori:
Ionel Apostolatu, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Adrian Cîrciumaru, Prof. dr. ing., Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Scopul fundamental al proiectului este organuzarea cursurilor de formare cu scopul de a încuraja și dezvolta creativitatea cadrelor didactice și de a le pune la dispoziție un instrument de lucru adaptat nevoilor de învățare ale elevilor, pe etape de vârstă. În consecință, ne dorim ca produsul final și concret al proiectului din acest an să fie o culegere de texte, adaptate nivelurilor de competență lingvistică, care să devină un instrument de lucru util, potrivit să suplinească ariditatea și complexitatea exagerată a manualelor de limba română.

Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova

Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova

Proiect finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în perioada 26 iunie 2017 – 26 decembrie 2017

Responsabil de proiect:
Ionel Apostolatu, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Formatori:
Gina Aurora Necula, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Carmen Alexandrache, Lect. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Adrian Cîrciumaru, Prof. dr. ing., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Angela Popovici, Lect. dr., Consultant în Ministerul Educației al Republicii Moldova
Liliana Scîntei, profesor pentru învățământul primar, delegat ISJ Galați
Andreea Elena Sbîngu, profesor pentru învățământul preșcolar, delegat ISJ

Proiectul a avut ca obiectiv general optimizarea procesului de predare-învățare a limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin oferirea unui program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţi de învăţământ (preşcolar şi primar) reprezentative din cele trei raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) și din raionul Taraclia. Prin acest proiect educaţional ne-am propus implementarea de noi strategii didactice pentru eficientizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, creşterea performanţei lingvistice a elevilor care învață în şcolile cu predare în limba rusă, aceștia fiind, de fapt, adevărații beneficiari ai proiectului.

Între obiectivele specifice ale proiectului, am putea menţiona:

 

  • perfecționarea pregătirii de specialitate în domeniul predării limbii române, atât ca limbă maternă, cât şi (mai ales) ca limbă nematernă / străină a cadrelor didactice din UTAG şi din raionul Taraclia înscrise în grupul ţintă;
  • implementarea strategiilor didactice bazate pe principiile flexibilităţii şi ale învăţării activ-participative prin organizarea de clase pilot în toate unităţile şcoalre din cele trei raioane ale UTAG şi din raionul Taraclia;
  • asigurarea elevilor din clasele pilot (în calitatea lor de beneficiari pe termen scurt) a unui mediu lingvistic şi profesional optim dezvoltării competenţelor comunicative în limba română, de care depinde atât reuşita lor la examenele naţionale, cât şi dobândirea unor cunoştințe indispensabile accederii la niveluri de educaţie superioare;
  • îmbunătățirea calității și eficienței sistemului educațional și de formare profesională în învăţământul preşcolar şi primar din UTAG şi din raionul Taraclia;
  • stimularea, la elevii din UTAG şi din raionul Taraclia, a interesului pentru învăţarea limbii române, în care să găsească factorul necesar de coeziune şi integrare socială;
  • formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română ale elevilor, familiarizarea lor cu diverse situaţii de comunicare (orală/scrisă), adecvate vârstei şcolare, crearea unor situaţii reale de comunicare, utilizând cuvintele uzuale, necesare închegării unei conversaţii;
  • dezvoltarea legăturilor cu România ale comunităţii românofone şi românofile din UTAG şi din raionul Taraclia, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară.
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2017

Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova

Proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, în perioada iunie – decembrie 2016

cod proiect U1-1/1261/23.05.2016

Responsabil de proiect:
Adrian Cîrciumaru, Prof. dr. ing., Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Formatori:
Gina Aurora Necula, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Ionel Apostolatu, Conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Carmen Alexandrache, Lect. dr., Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Angela Popovici, Lect. dr., Consultant în Ministerul Educației al Republicii Moldova
Liliana Scîntei, profesor pentru învățământul primar, delegat ISJ Galați
Andreea Elena Sbîngu, profesor pentru învățământul preșcolar, delegat ISJ

Proiectul are ca obiectiv general încurajarea şi sprijinirea utilizării limbii române ca limbă de educaţie şi limbă de comunicare curentă în UTA Găgăuzia şi în raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin înființarea de clase pilot cu predare în limba română și oferirea unui program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţile de învăţământ (preşcolar şi primar) aflate în raza acestor entităţi administrativ-teritoriale. Proiectul nostru urmăreşte, implicit, să contribuie la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lingvistice şi culturale a românilor din UTAG şi din raionul Taraclia, precum şi a persoanelor aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, în conformitate cu standardele şi politicile europene şi internaţionale în materie.

Prin acest proiect educaţional ne propunem implementarea de noi strategii didactice pentru optimizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, îmbunătățirea calității și creşterea performanţei actului educativ în şcolile cu predare a limbii române (şi în limba română) din aceste unităţi administrative. Pe termen lung, se aşteaptă creşterea interesului elevilor faţă de utilizarea, la parametri de performanţă, a limbii române în comunicarea curentă, printr-o conştientizare a rolului său important ca limbă „de stat”, oficială, în administraţia locală şi naţională, prin „descoperirea” raţiunilor practice de utilizare a românei în spaţiul public, ca şi prin recunoaşterea avantajelor pe care le prezintă cunoaşterea limbii române ca limbă „europeană”.

Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016
Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova 2016

Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia, Rep. Moldova

Proiect finanţat de Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, în perioada iunie – decembrie 2015

Cod proiect: U1-1/584/24.06.2015

O nouă etapă în parteneriatul strategic de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova care implică Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – proiectul Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia, Rep. Moldova.

Prin proiectul Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia, Rep. Moldova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați propune înființarea de clase pilot cu predare în limba română după strategii didactice bazate pe principiile învățării active în unități școlare reprezentative din cele trei raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia – UTAG (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, în baza protocolului de colaborare cu Direcția de Învățământ din UTAG). Proiectul se adresează, în primul rând, profesorilor de limba română din şcolile de pe teritoriul UTAG şi, implicit, elevilor din clasele cu predare în limba română sau care au în curriculum activităţi didactice sau cultural-educative ce se desfăşoară în limba română. Planul cadru al acţiunilor pe care le are în vedere proiectul urmăreşte încurajarea folosirii limbii române ca limbă de comunicare (curentă), atât în comunicarea aşa-zis didactică, cât şi în afara acestui mediu, respectiv în spaţiul public şi privat. O componentă importantă a proiectului este cea didactică, formativă, având în vedere formarea profesorilor specialişti şi familiarizarea lor cu metode moderne, eficiente de predare-învăţare a limbii române a limbă nematernă, care să-i ajute în activitatea lor, prin optimizarea transferului de cunoştinţe către elevi şi creşterea interesului acestora faţă de utilizarea limbii române în comunicare la parametri de performanţă. Prin urmare, fără a constitui, în sine, o barieră (ci, mai degrabă, un mediu prielnic de învăţare a limbilor), multilingvismul din UTAG (cu cele trei limbi „oficiale” – găgăuza, româna şi rusa, la care se mai pot adăuga, eventual, ca limbi aflate în uz, bulgara şi ucraineana) va avea, pe termen lung, de câştigat, prin asumarea limbii române ca factor de coeziune şi integrare în societate, făcându-se astfel, în mod natural, şi fără lezarea drepturilor celorlalte grupuri etno-culturale, saltul necesar al limbii române de la statutul său de „limbă de stat” (recunoscut prin Constituţia Rep. Moldova) la acela de limbă de comunicare curentă. Nu este de ignorat nici faptul că acest proiect de încurajare a utilizării limbii române în UTAG contribuie la protejarea identităţii lingvistice şi culturale a minorităţii româneşti din această regiune autonomă, prin crearea, pe termen lung, a unui mediu lingvistic prielnic afirmării acestei identităţi, alături de celelalte componente etnice şi lingvistice coexistente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram